Saadet Partisi’nde seçim barajı ve Cumhurbaşkanlığı sistemi açıklaması

Saadet Partisi’nde seçim barajı ve Cumhurbaşkanlığı sistemi açıklaması

‘Saadet Partisi olarak buradan herkese çağrıda bulunuyoruz; Gelin hep birlikte bu adımları atalım.Türkiye’ye, demokrasimize, insanımıza ve Hem de ekonomimize nefes aldıralım’ diyen Bitmez, ‘Toplumun bütün taraflarına eşit durmalıdır Cumhurbaşkanı. eğer öyle olmaz da, tek partinin seçenek çalışmalarına katılır, başka partileri itham eder ise tek vakit ardindan toplumun değişik kesimleri birbiri ile kutuplaşır’ dedi.

Saadet Partisi genel reis Yardımcısı Hasan Bitmez’in yaptığı yazılı izahta şu ifadelere yer verildi:

Biz mutluluk Partisi olarak toplumun meselelerine çözüm önerileri getirmek hususunda azami çaba gösteriyoruz.Problem alanlarını tespit edip, alanın uzmanları ile geniş çaplı istişarelerde bulunduktan ardindan çözüm önerilerimizi, tekliflerimizi halkoyu önünde milletimizle paylaşıyor; bu sorunların çözümü amaciyla somut adımlar atılması istikametinde alakalı kurumlar nezdinde teşebbüste bulunuyoruz.Bugünkü toplantımızın konusu da; temsilde adaleti örseleyen seçenek barajı ve sistem tartışmaları. seçenek barajı tartışmaları sistem tartışmalarından bağımsız ele alınamaz. Ne yazık ki Türkiye; takriben 40 senedir seçenek barajı garabetini yaşamaktadır. 12 Eylül’ün, 5 darbeci generalinin Türkiye’ye biçtiği 40 senelik bu çılgın gömleği ile yatıp kalkıyoruz.

‘Kenan Evren öldü, ama hâlâ onun kuralları, yasaları ve 12 Eylül rejimi yürürlükte’

12 Eylül rejiminin yola bıraktığı en hatri sayilir büyüklükte bomba ’luk seçenek barajıdır ve bu vuruş rejiminin şekillendirdiği politika müessesesi ülkemizin problemlerini çözememektedir. barajı, Türkiye’nin 1980 sonrası siyasi hayatını çok derinden etkileyen tek mesele alanı, demokrasiyi nüzul bırakan tek uygulamadır.Gündeme getirilmesi, ortadan kaldırılması demokrasimiz amaciyla çok ama çok önemlidir. Türkiye’de siyasi aktörler kendisinin pozisyonlarına göre davranıyorlar. ’83’te çıkmış tek uygulama ve takriben 40 senedir Katiyen kalkmamış veyahut indirilmemiş. Bir hayli kesim tarafından eleştirilmiş, kaldırılması öneri edilmiş; Hem de ne acıdır ki; vaktinde kaldırılması taraftarı olanlar şartlar değişince en sıcaklıklı müdafaa edicisi olmuştur.

Ne gariptir ki; darbecilerin mütedeyyin insanların siyaseten önünü kesmek amaciyla uyguladığı bu baraj; 17 senelik muhafazakâr iktidarın döneminde de şiddetle savunulmaktadır. Bu sistemin neticesi olarak ”hazine yardımı” ile alakalı da ayrı tek adaletsizlik yaşanmaktadır.Milletin tümünden tek araya toplanan vergiler, milletin oy verdiği partiler arasında eşit dağıtılmalı, eşit şartlarda tek demokratik yarış için, baraj garabeti ortadan kaldırılmalıdır.Başkanlık sistemi tartışmaları, parlamenter sisteme dönülmeli mi sualleri gündeme tekrar gelmiştir. Biz referandum öncesi de bu konudaki kaygılarımızı dile getirmiş, endişelerimizi paylaşmıştık. tek sene evvelki endişelerimizde Ne yazık ki haklı çıktık. mahalli seçimler sürecinde gördük ki bu sistem sorunludur. Cumhurbaşkanı’nın partisi ile bağının sürmesinin, toplumun tamamını kucaklayacak, kurumları dengeli şekilde kucaklayacak anlayışa zit düşmektedir.

‘Toplumun bütün taraflarına eşit durmalıdır Cumhurbaşkanı’

Eğer öyle olmaz da, tek partinin seçenek çalışmalarına katılır, başka partileri itham eder ise tek vakit ardindan toplumun değişik kesimleri birbiri ile kutuplaşır, kamplara bölünür demiştik ve geçtiğimiz seçenek sürecinde bu uyarılarımızda ne yazık ki haklı çıktık. Partilerin desteklediği cumhurbaşkanı adayları olur, ama “Benim partim var. bendeniz bu partinin başkanıyım” dendiğinde toplum, devlet, millet, kurumlar ağırbaşlı tek problemle karşılaşmaktadır. tabiki sistem değişiklikleri yapılabilir, cumhurbaşkanlığı sistemi de ayni ritimde devam edebilir; isimi şu olur, bu olur; ama kuvvetler ayrılığı ilkesi netlikle tesis edilmeli, bütün yetkiler tek kişinin elinde toplanmamalı, yürütülen sistem demokrasimize ahenk gösteren olmalı ve kutuplaşmalara, kamplaşmalara fırsat vermemelidir. Toplumun ayrıştığı yerde parlamenter sistemle yönetilsen ne olur, başkanlık sistemi ile yönetilsen ne olur?

‘Saadet Partisi olarak buradan herkese çağrıda bulunuyoruz’

Saadet Partisi olarak buradan herkese çağrıda bulunuyoruz; Gelin hep birlikte bu adımları atalım.Türkiye’ye, demokrasimize, insanımıza ve Hem de ekonomimize nefes aldıralım. Gelin darbeci zihniyetin 40 sene evvel ülkemizin de demokrasimizin de önüne koyduğu bu tuzağı ortadan kaldıralım! Bu adımlar Türkiye’ye nefes aldırır. Demokrasimizi geliştirir, barış, huzur ortamını sağlar ve bütün alanlarda sayılamayacak civarindan çok müspet neticelere neden olur. dahada hesap verebilir yönetimler, dahada katılımlı yönetimler, dahada şeffaf yönetimler, dahada denetlenebilir yönetimler inşa edilir. Demokrasi yerleşir ve kurumsallaşır, hukukun üstünlüğü sağlanır. Bu adımlar atıldığı halde şu vakit konuştuğumuz mesele alanlarının Tamamiyle dışına çıkmış tek yapı karşımıza çıkacaktır. Konuşmaya, birbirimizi anlamaya her vakitkinden çok dahada çok ihtiyacımız var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.